Chung cư HH2 Linh Đ, dịch vụ sửa chữa cửa cuốnm

07/09/2010 12:35
Khai giảng lớp tập huấn “Kỹ năng truyền thông thay đổi hành vi về nước sạch và vệ sinh môi trường”
Học viên và giảng viên cùng trao đổi bài giảng
 
Sáng 7/9, tại Hà Nội, Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Trung ương (TT - GDSK TƯ) phối hợp với Cục Quản lý Môi trường Y tế, Bộ Y tế, tổ chức lớp tập huấn “Kỹ năng truyền thông thay đổi hành vi về nước sạch và vệ sinh môi trường” cho gần 30 học viên đến từ Trung tâm Y tế dự phòng và Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khoẻ các tỉnh, thành phố phía Bắc.
 
Trong thời gian 4 ngày, từ ngày 7 - 10/9, các học viên sẽ được nghe các giảng viên của Trung tâm TT - GDSK TƯ, Cục Quản lý Môi trường Y tế, Bộ Y tế giới thiệu các nội dung cần truyền thông về nước sạch và vệ sinh môi trường như: sử dụng và bảo quản nguồn nước sạch; nhà tiêu hợp vệ sinh; vệ sinh gia đình và thôn bản; thu gom và xử lý rác thải, nước thải; vệ sinh cá nhân; hướng dẫn xử lý nước và vệ sinh môi trường trong mùa bão lụt; một số bệnh liên quan đến nước và vệ sinh môi trường. Các kỹ năng truyền thông thay đổi hành vi về nước sạch và vệ sinh môi trường gồm: Truyền thông và truyền thông thay đổi hành vi; các kỹ năng cơ bản trong truyền thông trực tiếp; một số hình thức truyền thông trực tiếp về nước sạch và vệ sinh môi trường; cách sử dụng một số tài liệu truyền thông về nước sạch và vệ sinh môi trường tại cộng đồng; tổ chức chiến dịch truyền thông về nước sạch và vệ sinh môi trường tại cộng đồng; lập kế hoạch hoạt động truyền thông về nước sạch và vệ sinh môi trường.
 
TS. Nguyễn Thị Kim Liên, Phó Giám đốc Trung tâm TT - GDSK TƯ, cho biết: sau khi kết thúc khóa học, các học viên sẽ có khả năng trình bày được các nội dung chính cần truyền thông về nước sạch, vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường; giải thích được các khái niệm cơ bản về truyền thông, truyền thông thay đổi hành vi và mô hình truyền thông; thực hành được các kỹ năng truyền thông trực tiếp; sử dụng thành thạo một số tài liệu truyền thông về nước sạch, vệ sinh môi trường; thực hiện được một số hình thức truyền thông trực tiếp về nước sạch, vệ sinh môi trường tại cộng đồng (thăm hộ gia đình, thảo luận nhóm, làm mẫu, nói chuyện sức khỏe); lập được kế hoạch hoạt động truyền thông thay đổi hành vi về nước sạch, vệ sinh môi trường…
 
Hoài Phương
Các bài đã đăng