Chung cư HH2 Linh Đ, dịch vụ sửa chữa cửa cuốnm

10/09/2010 12:23
Hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản - Cẩm nang cần thiết cho nâng cao chất lượng dịch vụ

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Bá Thuỷ phát biểu tại Hội nghị phổ biến “Hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản”

 

Cuốn “Hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản” đã được Bộ Y tế ban hành theo Quyết định số 4620/QĐ-BYT ngày 25/11/2009. Ngày 8/9/2010, tại tp. Đồ Sơn, Hải Phòng, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị phổ biến về hướng dẫn này cho các đơn vị liên quan của các tỉnh miền Bắc. Đến dự Hội nghị có đại diện các vụ, cục, tổng cục trong Bộ Y tế, các bệnh viện đầu ngành liên quan, các tổ chức quốc tế UNFPA, Pathfinder International, Save Children, PATH, các trường đại học y phía Bắc, Sở Y tế, bệnh viện tỉnh và trung tâm CSSKSS của 32 tỉnh phía Bắc. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Bá Thuỷ đã chủ trì và chỉ đạo Hội nghị.

 

Đây là lần thứ hai Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn về dịch vụ CSSKSS. Từ năm 2002 Bộ Y tế đã ban hành lần đầu Hướng dẫn Chuẩn quốc gia về các dịch vụ CSSKSS được áp dụng cho tất cả các cơ sở y tế nhà nước và tư nhân. Với sự tiến bộ nhanh chóng của khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ sinh sản, nhiều hướng dẫn chuẩn đã không còn phù hợp. Thứ trưởng Nguyễn Bá Thuỷ đã nhấn mạnh sự cần thiết rà soát, bổ sung cập nhật và sự chỉ đạo, hướng dẫn thống nhất, kịp thời thay thế cho hướng dẫn trước đây.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được tiếp cận với nội dung và tinh thần cơ bản của Hướng dẫn lần này thông qua các phần trình bày của các chuyên gia đầu ngành cũng đồng thời là những người tham gia biên soạn tài liệu. Lựa chọn cách giới thiệu hướng dẫn trên cơ sở so sánh những điểm khác biệt, những cải tiến về trình bày, những điểm mới về kỹ thuật của hướng dẫn 2009 so với bản hướng dẫn năm 2002, các đại biểu đã dễ dàng tiếp nhận nội dung và cách sử dụng hướng dẫn mới lần này. Tại Hội nghị, các cán bộ quản lý và thực hành trong lĩnh vực CSSKSS cũng đã trao đổi, chia sẻ với các chuyên gia về những vướng mắc của mình để được hướng dẫn thực hiện đúng chuẩn.

 

Chắc chắn rằng “Hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản” sẽ thực sự là cẩm nang cần thiết cho đội ngũ cán bộ quản lý và thực hành trong lĩnh vực CSSKSS, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho người dân.

 

Tin: Kim Liên
Ảnh: Kim Oanh
Các bài đã đăng