Chung cư HH2 Linh Đ, dịch vụ sửa chữa cửa cuốnm

11/09/2010 02:47
Triển khai kế hoạch xây dựng mô hình điểm về VSATTP thức ăn đường phố

Nhằm nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về VSATTP và làm giảm thiểu nguy cơ ngộ độc thực phẩm đối với loại hình thức ăn đường phố, Chi cục ATVSTP tỉnh Ninh Bình đã tổ chức triển khai xây dựng mô hình điểm về VSATTP thức ăn đường phố tại khu du lịch tâm linh Bái Đính (xã Gia Sinh - Gia Viễn); khu sinh thái Tràng An; Đền Vua Đinh - Vua Lê (xã Trường Yên - Hoa Lư) và phường Trung Sơn (Thị xã Tam Điệp).

 

Tại các địa điểm trên, Chi cục ATVSTP sẽ xây dựng các mô hình quản lý và kiểm soát thức ăn đường phố theo các quy định của nhà nước về VSATTP từ đó làm cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng ra trên địa bàn tỉnh. Trung tâm Y tế các huyện, thị có mô hình triển khai sẽ thành lập Ban chỉ đạo để điều tra thực trạng điều kiện VSATTP của cơ sở, kiến thức - thực hành VSATTP của người chủ, người quản lý, người trực tiếp chế biến thực phẩm và phục vụ ăn uống; tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức kỹ năng thực hành tuyên truyền về công tác bảo đảm VSATTP cho cơ sở sản xuất và người tiêu dùng; kiểm tra hướng dẫn việc thực hiện của các cơ sở; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP và yêu cầu các cơ sở ký cam kết thực hiện tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thức ăn đường phố.

 

Thời gian thực hiện mô hình điểm bắt đầu từ tháng 9/2010 đến tháng 11/2010.
 
Lê Lành
Trung tâm Truyền thông GDSK Ninh Bình
Các bài đã đăng