Chung cư HH2 Linh Đ, dịch vụ sửa chữa cửa cuốnm

27/10/2010 11:38
Hội nghị khoa học điều dưỡng lần thứ IV

Thạc sỹ Nguyễn Bích Lưu- Phó Chủ tịch Hội Điều dưỡng Việt Nam trình bày báo cáo khoa học tại Hội nghị

 

Ngày 25/10/2010, Hội Điều dưỡng Việt Nam tổ chức Hội nghị Khoa học điều dưỡng toàn quốc lần thứ IV tại Hà Nội. Tham dự Hội nghị có TS. Lương Ngọc Khuê- Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế); ThS. Phạm Đức Mục- Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh; lãnh đạo các bệnh viện, sở y tế; điều dưỡng viên trưởng các bệnh viện, Sở Y tế trong cả nước.

 

Hội nghị Khoa học điều dưỡng toàn quốc được tổ chức lần thứ I vào năm 2002, lần thứ II vào năm 2005, lần thứ III năm 2007 với nhiều đề tài nghiên cứu điều dưỡng có giá trị, được áp dụng trong công tác điều trị và chăm sóc người bệnh tại các cơ sở y tế, góp phần tăng cường chất lượng chăm sóc cũng như đem lại sự hài lòng cho người bệnh.

Hội nghị khoa học điều dưỡng lần thứ IV đã nhận hơn 125 đề tài báo cáo khoa học của điều dưỡng, hộ sinh từ mọi miền gửi về với những nội dung phong phú, khẳng định tiềm năng to lớn của lực lượng điều dưỡng trong nghiên cứu, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của ngành Điều dưỡng Việt Nam.

 

Trình bày báo cáo khoa học tại Hội nghị, Thạc sỹ Nguyễn Bích Lưu- Phó Chủ tịch Hội Điều dưỡng Việt Nam cho biết, 8.572 điều dưỡng trưởng tại các bệnh viện được khảo sát đều có có trình độ chuyên môn trung cấp y tế trở lên. Cụ thể, 68,5% cán bộ có trình độ trung học; 10,6% trình độ cao đẳng; 20,7% có trình độ đại học và 0,2% có trình độ trên đại học. Tỷ lệ điều dưỡng trưởng có trình độ cử nhân điều dưỡng giảm dần từ cấp phòng đến cấp khoa, từ 39,4% ở cấp trưởng phòng xuống 26,9% ở cấp khối và 18,1% ở cấp khoa. Tỷ lệ điều dưỡng trưởng có trình độ trung học điều dưỡng chiếm tỷ lệ cao ở cấp quản lý khoa phòng, từ 71,9% ở cấp điều dưỡng trưởng khoa xuống 43,6% ở cấp trưởng phòng. Có 48 Sở Y tế đã bổ nhiệm chức danh Điều dưỡng trưởng Sở Y tế và cử chuyên viên phụ trách kiêm nhiệm công tác điều dưỡng của Sở Y tế. Tất cả Điều dưỡng trưởng Sở Y tế đều có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên trong đó 85,6% có trình độ đại học; có 3 người là bác sỹ và số còn lại là điều dưỡng, hộ sinh và kỹ thuật viên Y.
 
Tin và ảnh: Quang Nguyễn
Các bài đã đăng