Chung cư HH2 Linh Đ, dịch vụ sửa chữa cửa cuốnm

15/11/2010 04:36
Bắc Ninh: Vai trò truyền thông trong công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình

Xác định rõ công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển xã hội, cho nên ngành Y tế Bắc Ninh luôn coi công tác này là nhiệm vụ trọng tâm trước mắt và lâu dài. Trong đó, truyền thông giáo dục nhằm thay đổi nhận thức và chuyển đổi hành vi về vấn đề sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình là vấn đề mấu chốt, cần thiết để thực hiện Chiến lược Dân số - Kế hoạch hoá gia đình.

 

Nhận thức rõ tầm quan trọng hoạt động truyền thông và vai trò của các ban ngành, tổ chức, đoàn thể, ngay từ tháng 10 năm trước, Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng chi tiết kế hoạch truyền thông cho năm sau. Đồng thời, phối hợp triển khai các hoạt động với các ban ngành địa phương bằng ký kết hợp đồng công tác, gắn kết trách nhiệm giữa các ban ngành, đoàn thể với việc xã hội hóa công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình.

Các cán bộ chuyên môn về dân số từ cấp tỉnh đến huyện bên cạnh trình độ chuyên môn còn có nghiệp vụ truyền thông dân số, sức khoẻ sinh sản/kế hoạch hoá gia đình. Các xã/phường/thị trấn luôn bảo đảm có một cán bộ làm công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình và cộng tác viên làm nhiệm vụ tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt chính sách dân số.

 

Hằng năm, Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình tổ chức các chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ sức khỏe sinh sản/kế hoạch hoá gia đình ở những vùng đông dân và khó khăn trên địa bàn tỉnh với phương pháp truyền thông đến đâu cung cấp dịch vụ đến đó. Phương pháp này được xuyên suốt các chiến dịch với phương châm thường xuyên, liên tục, đa dạng nhiều hình thức (tư vấn tại cộng đồng, tuyên truyền qua loa đài, panô, khẩu hiệu, cấp sách cẩm nang, tờ rơi về làm mẹ an toàn, sách lật phòng chống viêm nhiễm đường sinh dục…). Qua đó, người dân đã phần nào hiểu và tự nguyện tham gia các gói dịch vụ. Thành công nổi bật của hoạt động truyền thông này là bước đầu tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ của người dân về công tác dân số - sức khoẻ sinh sản/kế hoạch hoá gia đình, ủng hộ quy mô gia đình ít con để nuôi dạy cho tốt, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc và phát triển…

 

Nhờ vậy, công tác dân số ở Bắc Ninh trong giai đoạn 2006 – 2009 đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ như số lượng nam giới áp dụng các biện pháp kế hoạch hoá gia đình tăng từ 15.856 người lên 18.347 người; tỷ lệ bà mẹ mang thai đi khám ít nhất 3 lần tăng từ 98% lên 100%; 100% bà mẹ sinh con tại các cơ sở y tế; 100% cán bộ cung cấp dịch vụ sức khoẻ sinh sản/kế hoạch hoá gia đình có chuyên môn và kỹ năng tư vấn tốt; hạn chế tối đa nạn tảo hôn trong tỉnh…

 

Bình An

Các bài đã đăng