Chung cư HH2 Linh Đ, dịch vụ sửa chữa cửa cuốnm

27/12/2010 04:41
Trung tâm Y tế dự phòng Hải Phòng với công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, sức khỏe nghề nghiệp năm 2010

Phun hóa chất phòng ngừa dịch bệnh trên địa bàn Hải Phòng 

Thành phố Hải Phòng là đô thị loại 1 cấp Quốc gia thuộc khu vực Duyên hải Bắc Bộ, diện tích tự nhiên trên 1.500km2, dân số hơn 1,8 triệu người. Hải Phòng có 15 quận, huyện với 225 xã, phường trong đó có 7 quận nội thành, 6 huyện ngoại thành, 2 huyện đảo. Toàn thành phố có 4.390 doanh nghiệp với gần 300 nghìn lao động. Số trường học trên địa bàn là 733 với khoảng 300 nghìn học sinh. Số cơ sở y tế trên địa bàn thành phố là 309 với 5.157 cán bộ, nhân viên y tế trong đó 23 bệnh viện công lập, 3 bệnh viện tư nhân, 7 trung tâm chuyên khoa, 14 trung tâm y tế quận, huyện; 225 trạm y tế xã phường, 37 phòng khám đa khoa. Hải Phòng có 5 nhà máy sản xuất nước sinh hoạt cung cấp cho khoảng 50% dân số. 142 trạm cấp nước nông thôn cung cấp cho hơn 400.000 người. Tỷ lệ người dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh là 91%.

Trung tâm Y tế dự phòng Hải Phòng là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế Hải Phòng có chức năng tham mưu tổ chức, chỉ đạo công tác y tế dự phòng và các chương trình y tế quốc gia. Trung tâm có 75 cán bộ, nhân viên trong đó số  cán bộ có trình độ đại học và trên đại học là 45.

Năm 2010, Trung tâm Y tế dự phòng Hải Phòng tổ chức tốt công tác bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Trung tâm thực hiện 192 lượt lấy mẫu giám sát đánh giá chất lượng nước sinh hoạt; 81 mẫu giám sát chất lượng nước sinh hoạt của các trạm cấp nước nông thôn; 372 mẫu giám sát chất lượng nước bề mặt cung cấp nước nguồn để sản xuất nước ăn uống và sinh hoạt; 20 mẫu giám sát chất lượng nước bể bơi; 90 mẫu giám sát chất lượng nước dịch vụ. Ngoài ra, Trung tâm chỉ đạo, hướng dẫn các trung tâm y tế quận, huyện tiến hành kiểm tra vệ sinh môi trường, đánh giá chất lượng clo dư trong nước ăn uống, sinh hoạt phục vụ công tác chống dịch.

Bên cạnh lấy mẫu kiểm định nguồn nước, Trung tâm Y tế dự phòng Hải Phòng thường xuyên thực hiện công tác giám sát vệ sinh môi trường. Trung tâm tiến hành 141 lượt kiểm tra vệ sinh môi trường tại các đơn vị sản xuất nước, cơ sở thu gom, tập trung, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn thành phố.

Trong công tác y tế trường học, Trung tâm kiểm tra công tác y tế trường học, quản lý sức khỏe học sinh tại 65 trường phổ thông trung học, trung học cơ sở, tiểu học trong Thành phố. Trung tâm chỉ đạo, hướng dẫn các trung tâm y tế quận, huyện tiến hành kiểm tra đánh giá công tác y tế trường học tại các trường trên địa bàn. Trong công tác chỉ đạo tuyến và chương trình y tế, Trung tâm cung cấp tài liệu hướng dẫn chuyên môn về công tác y tế trường học, vệ sinh môi trường, vệ sinh nguồn nước cho các trung tâm y tế quận, huyện.

Thực hiện công tác chỉ đạo tuyến và chương trình y tế, Trung tâm cung cấp tài liệu hướng dẫn chuyên môn về công tác y tế trường học, vệ sinh môi trường và vệ sinh nguồn nước cho các trung tâm y tế quận, huyện. Trung tâm triển khai dự án “Nâng cao sức khỏe cộng đồng thông qua cải thiện hành vi vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường năm 2010” do Quỹ Unilever Việt Nam tài trợ; thực hiện dự án “Thí điểm xây dựng mô hình nhà tiêu hợp vệ sinh cho dân tại xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng; phối hợp với Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tập huấn đánh giá sơ bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; tham gia 30 lớp tập huấn truyền thông về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

Trong công tác sức khỏe nghề nghiệp, Trung tâm tham gia khảo sát môi trường lao động tại 21 doanh nghiệp; điều tra 16 vụ tai nạn giao thông với 21 người tử vong; kiểm tra bảo hộ lao động tại 50 doanh nghiệp. 2 đơn vị y tế là Bệnh viện Tâm thần và Bệnh viện giao thông vận tải đăng ký kiểm tra môi trường không khí với 3 chỉ tiêu vi sinh vật, vi khuẩn hiếu khí, vi khuẩn tan huyết, nấm mốc.

Về khám bệnh nghề nghiệp và phòng chống bệnh nghề nghiệp, Trung tâm Y tế dự phòng Hải Phòng phối hợp với Trung tâm giám định y khoa giám định cho 1.016 trường hợp được chẩn đoán bệnh nghề nghiệp, gồm điếc: 584, bụi phổi silic: 23, sạm da: 409. Trung tâm phối hợp với các doanh nghiệp mở 20 lớp đào tạo, tập huấn truyền thông cho cán bộ y tế cơ sở, nhân viên, cán bộ quản lý.  

Trong hoạt động chuyên môn, Trung tâm Y tế dự phòng Hải Phòng gặp một số khó khăn đó là: công tác kiểm tra, giám sát quản lý chất thải, bảo vệ môi trường trong các cơ sở y tế không được quy định trong chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Y tế dự phòng thành phố. Công tác khám sức khỏe trước tuyển dụng, khám sức khỏe định kỳ do các đơn vị có đủ điều kiện thực hiện, Trung tâm Y tế dự phòng chỉ được giao nhiệm vụ khám bệnh nghề nghiệp dẫn đến khó khăn trong quản lý, giám sát các trường hợp mắc bệnh nghề nghiệp.

Để thuận lợi hơn trong công việc, Trung tâm Y tế dự phòng Hải Phòng đề xuất Bộ Y tế, UBND TP. Hải Phòng tiếp tục tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, có các văn bản chỉ đạo chuyên ngành và liên quan, thanh tra vệ sinh phân công rõ chức năng, nhiệm vụ và giao trách nhiệm cho từng ngành, đơn vị thực hiện. Trung tâm mong UBND TP. Hải Phòng, Sở Y tế tiếp tục đầu tư kinh phí cho hoạt động sức khỏe cộng đồng và sức khỏe nghề nghiệp; tăng cường phối hợp liên ngành; tăng cường thông tin, giáo dục, truyền thông cộng đồng; bổ sung nhân lực cho y tế dự phòng các tuyến, kiện toàn hệ thống y tế doanh nghiệp, y tế trường học; tăng cường đào tạo, đào tạo lại, nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ y tế các tuyến, cán bộ y tế cơ sở. 

Bài và ảnh: Quang Nguyễn
 
Các bài đã đăng