Chung cư HH2 Linh Đ, dịch vụ sửa chữa cửa cuốnm

03/03/2011 04:12
Mười sự kiện nổi bật của ngành Dược Việt Nam năm 2010

1. Kế hoạch tổng thể phát triển ngành Dược liệu Việt Nam trong thời gian tới đã được xây dựng, thông qua Thông báo số 164/TB-VPCP ngày 16/6/2010 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị Phát triển dược liệu và sản phẩm thuốc quốc gia và Kế hoạch số 886/KH-BYT ngày 29/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế triển khai Thông báo số 164/TB-VPCP.

2. Định hướng đầu tư trong lĩnh vực Dược giai đoạn tới được Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo tại Thông báo số 245/TB-VPCP ngày 10/9/2010 của Văn phòng Chính phủ.

3. Bảo đảm bình ổn thị trường thuốc chữa bệnh, chỉ số giá nhóm hàng dược phẩm, y tế luôn thấp hơn ½ so với chỉ số giá tiêu dùng (đứng thứ 7-9 nhóm hàng trọng yếu của nền kinh tế).

4. Cung ứng kịp thời đủ thuốc cho nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân và phòng chống dịch, thiên tai. Công tác bảo đảm chất lượng thuốc và mỹ phẩm được quản lý chặt chẽ và duy trì tốt: Ngành Dược Việt Nam đã cung ứng đủ thuốc có chất lượng, phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân và dự trữ đủ thuốc cho phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa; tổng giá trị sử dụng tiền thuốc năm 2010 ước tính là 1,9 tỉ USD tăng 14,26% so với năm 2009; chất lượng thuốc trên thị trường trong những năm gần đây đã được kiểm soát.

5. Công tác tiêu chuẩn hóa ngành Dược đã được triển khai đồng bộ và hiệu quả: Số doanh nghiệp đạt GPs ngày càng tăng, tính đến hết ngày 31/12/2010 có 101 cơ sở sản xuất đạt GMP; 103 đơn vị đạt GLP; 137 doanh nghiệp đạt GSP.

6. Tổng Công ty Dược Việt Nam và các công ty thành viên chuyển đổi thành công sang Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo hình thức công ty mẹ - công ty con.

7. Hệ thống Dược cảnh giác của Việt Nam được thiết lập và phát triển mạnh mẽ thông qua việc ký kết CONSENSUS STATEMENT với các tổ chức quốc tế và các trường đại học trên thế giới.

8. Việt Nam đã chiết xuất được acid Shikimic để tổng hợp Oseltamivir từ cây hồi Việt Nam, ứng dụng sản xuất ở quy mô công nghiệp, góp phần chủ động có nguồn thuốc phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế, đời sống người dân vùng trồng hồi.

9. Thành lập Tạp chí Dược – Mỹ phẩm: Số đầu tiên của Tạp chí đã được phát hành vào tháng 11/2010: Cùng với website của Cục Quản lý Dược, Tạp chí Dược – Mỹ phẩm là cầu nối giữa nhà quản lý – nhà sản xuất – nhà khoa học – người tiêu dùng, đây là một diễn đàn để trao đổi các thông tin định hướng và phát triển ngành Dược.

10. Công tác triển khai GPP đã được triển khai đồng bộ và quyết liệt từ trung ương đến địa phương: Cẩm nang hướng dẫn thực hiện GPP được xuất bản; đa số các Sở Y tế đều thực hiện đúng lộ trình đối với nhà thuốc bệnh viện. Tại 4 tỉnh/thành phố thực hiện thí điểm triển khai GPP là Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Đà Nẵng: tỉ lệ nhà thuốc bệnh viện đạt GPP chiếm xấp xỉ 100%; tính đến ngày 31/12/2010, tổng số cơ sở bán lẻ thuốc trong cả nước đã đạt tiêu chuẩn GPP là 3.455 nhà thuốc (theo báo cáo của 57/63 Sở Y tế), đạt khoảng 30%. Tại TP.Hồ Chí Minh và TP.Hà Nội (2 thành phố chiếm khoảng 50% số nhà thuốc trên cả nước), tỉ lệ nhà thuốc đạt GPP khá cao. Tại Hà Nội, số nhà thuốc đạt GPP là 980 nhà thuốc, đạt khoảng 60%. Tại thành phố Hồ Chí Minh, số lượng nhà thuốc đạt GPP là 1.535 nhà thuốc, chiếm khoảng 47%.
Các bài đã đăng