Chung cư HH2 Linh Đ, dịch vụ sửa chữa cửa cuốnm

28/03/2011 11:51
Xây dựng kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2015

TS. Nguyễn Bá Thủy, Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ Y tế phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo

 

Ngày 27 tháng 3 năm 2011, TS. Nguyễn Bá Thủy, Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ Y tế đã chủ trì Hội thảo “Xây dựng kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2015”. Tham dự Hội thảo có đại diện các vụ, cục, văn phòng Bộ Y tế; Công đoàn Việt Nam; đại diện Hội phụ nữ Việt Nam, Viện Xã hội học…

 

Hội thảo đã nghe một số tham luận, các ý kiến đóng góp xây dựng về mục tiêu và các giải pháp thực hiện kế hoạch bình đẳng giới trong giai đoạn 2011 - 2015. Theo đó, mục tiêu của kế hoạch là phấn đấu đến năm 2015, đảm bảo bình đẳng thực chất giữa nam và nữ về cơ hội, sự tham gia, hưởng thụ trong các lĩnh vực đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lao động việc làm, chăm sóc sức khỏe và vị thế trong lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị trong toàn ngành Y tế.

 

Kế hoạch sẽ tập trung vào 5 mục tiêu cụ thể bao gồm: tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý của toàn ngành nhằm từng bước giảm dần khoảng cách về giới trong lĩnh vực này; thu hẹp dần khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm của cán bộ viên chức ngành Y tế; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lao động nữ, từng bước đảm bảo sự tham gia bình đẳng giữa nam và nữ trong thụ hưởng giáo dục và đào tạo của toàn ngành; đảm bảo bình đẳng giới trong tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới.

 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung phân tích từng chỉ tiêu cụ thể cũng như các giải pháp đã đưa ra để hoàn thành được mục tiêu. Ngoài ra, các đại biểu cũng cho rằng, việc xây dựng và triển khai kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 -  2015 là hết sức quan trọng nhưng để thực hiện thành công nhất thiết phải có một chiến lược truyền thông nhằm làm chuyển đổi nhận thức và hành vi của mỗi người.

 

Phát biểu tại Hội thảo, TS. Nguyễn Bá Thủy, Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ Y tế đã thay mặt ban soạn thảo “Xây dựng kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2011 -2015” ghi nhận các ý kiến đóng góp và sẽ tiếp tục tổ chức các hội thảo khác nhằm có được một bản kế hoạch hành động sát với thực tiễn của ngành Y tế.
 
 

Phúc Trí

Các bài đã đăng