Chung cư HH2 Linh Đ, dịch vụ sửa chữa cửa cuốnm

23/06/2011 10:25
Thực hiện các biện pháp tránh thai lâm sàng chưa đạt chỉ tiêu
Chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động, lồng ghép dịch vụ sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình đến vùng đông dân, có mức sinh cao, vùng khó khăn của thành phố Hà Nội đợt I năm 2011 đã được triển khai tại 508/512 xã/phường.

Kết quả, từ thành phố đến quận/huyện, xã/phường, đã thực hiện 427 cuộc mít tinh cổ động (đạt 106% kế hoạch chiến dịch) với hơn 57.300 đối tượng tham gia, 980 cuộc nói chuyện về sức khỏe sinh sản (đạt 108%) với hơn 87.500 đối tượng tham gia, 568 buổi sinh hoạt văn nghệ, chiếu video (đạt 113,6%) với hơn 59.700 đối tượng tham gia… Các hoạt động truyền thông đã đem lại hiệu quả cao, góp phần vận động đối tượng tham gia Chiến dịch.

Tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai phi lâm sàng đã đạt 128% so với kế hoạch chiến dịch đợt I đề ra và đạt 100,1% so với kế hoạch năm. Song tỷ lệ sử dụng dụng các biện pháp tránh thai lâm sàng chỉ đạt 76,6% kế hoạch của chiến dịch đợt I và 49,9% kế hoạch năm. Trong đó có 239 người thực hiện triệt sản, 34.206 người thực hiện đặt vòng, 4.735 người sử dụng thuốc tiêm, 168 người sử dụng thuốc cấy. Theo Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Hà Nội, nguyên nhân là do tỷ lệ nhiễm khuẩn đường sinh sản của phụ nữ ở các huyện ngoại thành còn cao; công tác chuẩn bị để đáp ứng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình còn hạn chế; công tác tư vấn chuyên sâu về sử dụng các biện pháp tránh thai lâm sàng chưa cụ thể nên người dân chưa nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của kế hoạch hóa gia đình.

Đồng thời, trong đợt I đã có 100.429 người được khám phụ khoa, đạt 84,5% kế hoạch chiến dịch, trong đó phát hiện 44.535 người mắc bệnh; 42.037 người đã được điều trị, đạt 94,4%; 16.982 người thực hiện soi tươi, đạt 100,3%; 8.377 người làm phiến đồ âm đạo, đạt 108,4%.

Chiến dịch đợt II sẽ bắt đầu từ ngày 1/7/2011 và kết thúc vào ngày 30/9/2011. Mục tiêu Chiến dịch nhằm phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu các biện pháp tránh thai năm 2011; tăng cường tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai; tăng cường khám, phát hiện và điều trị nhiễm khuẩn đường sinh sản cho phụ nữ trong độ tuổi sinh sản với các dịch vụ chất lượng cao nhằm thu hút người dân tham gia Chiến dịch.

Tin: Phạm Duy
Các bài đã đăng