Chung cư HH2 Linh Đ, dịch vụ sửa chữa cửa cuốnm

03/08/2011 11:06
Tăng cường thực hiện y đức trong cơ sở khám chữa bệnh
Nhằm tăng cường thực hiện y đức trong cơ sở khám chữa bệnh, vừa qua, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã có Công văn số 600/ KCBNV gửi các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Y tế các bộ, ngành và Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tăng cường thực hiện y đức trong các cơ sở khám chữa bệnh.

Công văn nêu rõ: Trong thời gian qua, nhiều kênh thông tin đại chúng đưa tin hoạt động của các cơ sở khám chữa bệnh, bên cạnh các gương người tốt, việc tốt còn xảy ra một số trường hợp nhân viên y tế đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của mình trong công tác phục vụ người bệnh, gây nên các hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe, tính mạng người bệnh, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự chung của ngành y tế và truyền thống đạo đức người thầy thuốc Việt Nam.

Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Y tế các bộ, ngành nghiêm túc khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Tăng cường chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức nghề nghiệp, y đức, quy tắc ứng xử cho cán bộ y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc. Thực hiện đúng các quy chế chuyên môn và các quy định liên quan khác về trách nhiệm của người hành nghề y đối với người bệnh.

2. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá, nêu gương người tốt, việc tốt, đồng thời nghiêm túc rút kinh nghiệm, phê bình kỷ luật kịp thời đối với các hành vi vi phạm y đức, vi phạm quy định nghề nghiệp.

3. Đưa việc thực hiện y đức, giao tiếp ứng xử vào công tác thi đua khen thưởng định kỳ tháng, quý, năm đối với mỗi cá nhân và nghiêm túc trong việc tự kiểm tra, đánh giá cuối năm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

PV
Các bài đã đăng