Chung cư HH2 Linh Đ, dịch vụ sửa chữa cửa cuốnm

03/10/2011 04:47
Từ 1/10, kiểm tra các bệnh viện trên toàn quốc
 Chăm sóc bệnh nhi sơ sinh tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc kiểm tra các bệnh viện năm 2011 trong Quyết định số 3296/QĐ-BYT ngày 12/9/2011. Theo đó, Bộ Y tế, Sở Y tế, y tế các bộ, ngành sẽ tiến hành kiểm tra định kỳ hàng năm các bệnh viện trực thuộc; các Sở Y tế có nhiệm vụ kiểm tra các bệnh viện ngoài công lập và bệnh viện thuộc các trường đại học y, dược trên địa bàn.

Bảng kiểm tra bệnh viện năm 2011 có bổ sung và cập nhật những quy định mới của Nhà nước trong việc thực hiện 7 chức năng, nhiệm vụ và thực hiện Quy chế bệnh viện so với Bảng kiểm tra bệnh viện 2010.

Bảng kiểm tra gồm 148 tiêu chuẩn với 100 điểm, 41 nội dung trừ điểm với 32 điểm trừ, 2 nội dung thưởng điểm với 1 điểm thưởng.

Thời gian kiểm tra đối với bệnh viện dưới 500 giường bệnh là từ 1-1,5 ngày, bệnh viện từ 500 giường bệnh trở lên là 2-2,5 ngày.

Đây là một hoạt động được Bộ Y tế tiến hành định kỳ hàng năm nhằm đánh giá thực trạng về: cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị; quản lý bệnh viện; thực hiện chức năng nhiệm vụ, thực hiện quy chế chuyên môn và các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh. Từ đó, căn cứ vào bảng kiểm tra để lựa những bệnh viện đạt tiêu chuẩn Bệnh viện xuất sắc toàn diện và Bệnh viện xuất sắc năm 2011.

Việc kiểm tra này cũng là một trong các nội dung quan trọng không thể thiếu được trong công tác quản lý bệnh viện.

Tin và ảnh: Hoài Phương
Các bài đã đăng