Chung cư HH2 Linh Đ, dịch vụ sửa chữa cửa cuốnm

19/12/2011 04:59
Phát triển nhân lực kỹ thuật thiết bị y tế
 Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tại Hội nghị

Ngày 16/12, Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế (Bộ Y tế) tổ chức Hội nghị Phát triển nhân lực kỹ thuật thiết bị y tế. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tham dự và chủ trì Hội nghị.

Trang thiết bị y tế đã trở thành yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả, chất lượng của công tác y tế, hỗ trợ cho người thầy thuốc trong chẩn đoán và điều trị bệnh nhân được chính xác, nhanh chóng, an toàn và hiệu quả. Trang thiết bị y tế còn là thước đo năng lực kỹ thuật chuyên môn của một cơ sở y tế, trình độ y học của một quốc gia, đồng thời tạo ra nguồn lực để nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, giúp người dân có điều kiện tiếp cận các dịch vụ y tế kỹ thuật cao. Tuy nhiên, hiện nay, cơ sở kỹ thuật và trang thiết bị tại các cơ sở y tế từ trung ương đến các địa phương nhiều nơi bị xuống cấp đặc biệt về chất lượng, độ chính xác, độ ổn định, độ an toàn do không được bảo dưỡng, sửa chữa và kiểm tra, kiểm chuẩn kịp thời. Nhiều thiết bị tại các tuyến y tế cơ sở được sử dụng cho đến khi bị hỏng hóc lớn mới được sửa chữa thay thế gây lãng phí về hiệu quả đầu tư và ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng khám chữa bệnh. Một số đơn vị y tế vẫn tồn tại tình trạng thiết bị được đầu tư nhưng đắp chiếu hoặc sử dụng không có hiệu quả.

Một trong những nguyên nhân của tình trạng trên chính là do thiếu cán bộ kỹ thuật chuyên trách về trang thiết bị y tế. Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế Nguyễn Minh Tuấn cho biết, ngoài một số bệnh viện lớn tuyến trung ương và các tỉnh, thành phố có số lượng kỹ sư, cán bộ kỹ thuật trang thiết bị y tế tương đối đáp ứng được nhu cầu, còn lại hầu hết các cơ sở y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện còn rất thiếu, thậm chí không có cán bộ kỹ thuật phụ trách về trang thiết bị y tế.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế khẳng định, trang thiết bị y tế là một loại hàng hóa đặc biệt, quản lý trang thiết bị y tế là một ngành đặc thù. Nhưng hiện nay, cơ sở đào tạo nhân lực chuyên ngành kỹ thuật trang thiết bị y tế còn quá khiêm tốn, chương trình đào tạo nơi thì nặng về kỹ thuật, nơi thì nặng về y sinh và cơ khí điện tử. Đặc biệt chưa đảm bảo cung cầu trong việc đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực chuyên ngành kỹ thuật trang thiết bị y tế.

Bộ trưởng đề nghị, các bệnh viện, các công ty bán trang thiết bị y tế, viện nghiên cứu và các cơ sở đào tạo phải tận dụng cơ hội để cùng nhau trao đổi, lắng nghe ý kiến nhằm định hướng các nội dung liên quan đến phát triển công tác đào tạo đội ngũ kỹ thuật chuyên ngành trang thiết bị y tế; Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế xây dựng Đề án tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật trang thiết bị y tế. Bộ Y tế sẽ nỗ lực hỗ trợ đào tạo từ nhiều nguồn vốn khác nhau như ODA, ngân sách Nhà nước…

 Theo Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế Nguyễn Minh Tuấn, trong thời gian qua, Bộ Y tế đã tích cực phối hợp với các bộ, ngành liên quan tăng cường chỉ đạo xây dựng mã ngành đào tạo, chương trình khung, hình thành các cơ sở đào tạo… và tranh thủ sự hỗ trợ, hợp tác quốc tế để hình thành, phát triển nguồn nhân lực chuyên ngành trang thiết bị y tế. Chỉ đạo đưa các nội dung cơ bản về quản lý, kỹ thuật công nghệ, kỹ năng sử dụng trang thiết bị y tế vào chương trình đào tạo, mở rộng và nâng cao quy mô và chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật. Bộ Y tế cũng đã xây dựng kế hoạch phát triển công tác đào tạo nguồn nhân lực trang thiết bị y tế trong cả nước, trước mắt tập trung tại một số cơ sở đào tạo tại ba miền Bắc Trung Nam.

Tin và ảnh: Uyên Thảo
Các bài đã đăng