Chung cư HH2 Linh Đ, dịch vụ sửa chữa cửa cuốnm

27/12/2011 01:57
Hội nghị triển khai Luật Khám bệnh, chữa bệnh khu vực phía Nam
 PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Kham, chữa bệnh phát biểu tại Hội nghị

Ngày 26/12/2011, tại thành phố Hồ Chí Minh, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế tổ chức Hội nghị triển khai Luật khám bệnh, chữa bệnh, Nghị định 87/20011/NĐ-CP, Thông tư 41/2011/TT-BYT và Hội thảo Đào tạo theo Đề án 47/225, Đề án 930, Tổng kết công tác chỉ đạo tuyến và thực hiện Đề án 1816 năm 2011 cho các tỉnh khu vực phía Nam. Tới dự Hội nghị có lãnh đạo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức Cán bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, các bệnh viện trung ương, đại diện lãnh đạo các Sở Y tế, bệnh viện công lập và khối tư nhân các tỉnh từ Phú Yên trở vào.

Luật Khám bệnh, chữa bệnh được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 6 thông qua này 23/11/2009, gồm 9 Chương và 91 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2011. Luật này quy định quyền và nghĩa vụ của người bệnh, người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; điều kiện đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; quy định chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh; sai sót chuyên môn kỹ thuật, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp trong khám bệnh, chữa bệnh; điều kiện bảo đảm công tác khám bệnh, chữa bệnh. Nhằm cụ thể hóa một số Điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh, ngày 23/11/2009, Thủ tưởng Chính phủ ban hành Nghị định 87/2011/NĐ-CP qui định chi tiết thi hành khoản 6 Điều 25, Điều 41, khoản 6 Điều 44 và khoản 3 Điều 51 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Ngày 14/11/2011, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 41/2011/TT-BYT hướng dẫn cấp giấy chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Theo PGS.TS. Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Luật Khám bệnh, chữa bệnh ra đời áp dụng thực hiện cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước và tư nhân. Luật, Nghị định và Thông tư được ban hành đã giúp giải quyết được nhiều vấn đề như: phù hợp với mô hình bệnh tật của cả nước đang phát triển và các nước chậm phát triển, giảm tình trạng quá tải bệnh viện tuyến trên và chất lượng khám chữa bệnh không đồng đều giữa các tuyến, đảm bảo sự công bằng trong khối y tế công và tư.  Đặc biệt, việc cấp giấy chứng chỉ hành nghề cho người tham gia khám bệnh, chữa bệnh thống nhất, có giá trị trong toàn quốc và khu vực.  Để các văn bản pháp qui này sớm đi vào cuộc sống, PGS.TS. Lương Ngọc Khuê đề nghị Sở Y tế các tỉnh/TP cần đầu tư nghiên cứu, tích cực triển khai, trước tiên phải chọn con người có tâm, có hiểu biết tham gia Hội đồng tư vấn giúp Lãnh đạo Sở cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề, ưu tiên cho các cơ sở mới thành lập nhằm góp phần cải thiện công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân một cách tốt hơn.

Cùng ngày, các đại biểu tham dự Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận công tác đào tạo theo Đề án 47/225 và Đề án 930, tổng kết công tác chỉ đạo tuyến và thực hiện Đề án 1816 về luân phiên cử cán bộ chuyên môn từ các bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ bệnh viện tuyến dưới.

Tin và ảnh: Công Chiến
Các bài đã đăng