Chung cư HH2 Linh Đ, dịch vụ sửa chữa cửa cuốnm

06/04/2012 04:07
Triển khai công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa và tìm kiếm, cứu nạn năm 2012
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 23/02/2012 về việc chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm, cứu nạn năm 2012, ngày 29/03/2012, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã ký Chỉ thị số 04/CT-BYT về việc triển khai công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa và tìm kiếm, cứu nạn năm 2012.

Chỉ thị yêu cầu Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ khẩn trương tổ chức tổng kết, đánh giá công tác y tế trong phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm, cứu nạn năm 2011 và xây dựng kế hoạch triển khai công tác y tế trong phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm, cứu nạn năm 2012; kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm, cứu nạn của ngành Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; chỉ đạo các đơn vị, bộ phận có liên quan và Sở Y tế các tỉnh/thành phố yêu cầu hệ thống các cơ sở y tế khẩn trương xây dựng kế hoạch bảo đảm nhân lực, hậu cần để báo cáo cấp có thẩm quyền.

Đối với Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương cần tăng cường kiểm tra công tác chuẩn bị phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm, cứu nạn năm 2012; đẩy mạnh công tác truyền thông đại chúng, xây dựng và in ấn, phát tài liệu hướng dẫn, tuyên truyền về vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh trước mùa bão, lũ, lụt cho nhân dân; thực hiện nghiêm túc Chiến lược Quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020, chủ động tổ chức tập huấn, diễn tập về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa tại đơn vị mình; thực hiện tốt phương châm ''Bốn tại chỗ''. Các cơ sở điều trị từ tuyến huyện trở lên tổ chức các đội cấp cứu lưu động có cán bộ chuyên môn, thuốc, thiết bị y tế và phương tiện đi lại, tổ chức ứng trực, sẵn sàng cấp cứu, điều trị kịp thời cho nạn nhân trong và sau khi xảy ra thiên tai, thảm họa.

Sở Y tế các tỉnh cần phối hợp với các ban, ngành liên quan tại địa phương tăng cường truyền thông, giáo dục sức khoẻ, đặc biệt công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe khi mùa đông rét đậm ở các tỉnh phía Bắc cho những đối tượng là người già, trẻ em và an toàn cộng đồng trong mùa mưa bão, lũ; tổ chức kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, cung cấp nước sạch tại các vùng trọng điểm.

Các đơn vị trực thuộc Bộ sẵn sàng chi viện cho các địa phương chịu ảnh hưởng của thiên tai, thảm hoạ theo lĩnh vực chuyên môn của mình. Tổng Công ty Dược và Tổng Công ty Thiết bị Y tế có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chuẩn bị: phao và áo phao cứu nạn, cơ số thuốc phòng chống lụt, bão, thiết bị y tế, thuốc và hoá chất chống dịch theo đặt hàng của Bộ Y tế để sẵn sàng chi viện cho các địa phương khi có chỉ đạo của Bộ. Các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế theo chức năng, nhiệm vụ chuẩn bị sẵn sàng kinh phí, thuốc, dụng cụ y tế, hoá chất phòng, chống dịch và cán bộ chuyên môn để chi viện các nơi xảy ra thiên tai, thảm họa theo lệnh điều động của Bộ…

Phúc Trí
Các bài đã đăng