Chung cư HH2 Linh Đ, dịch vụ sửa chữa cửa cuốnm

20/04/2012 04:40
Hội nghị đánh giá 2 năm thực hiện phương thức thanh toán theo định suất
Ngày 18/4, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị đánh giá 2 năm thực hiện phương thức thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất.

Sau 2 năm triển khai thực hiện, việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất đã thu được nhiều kết quả khả quan. Năm 2011, có 59 tỉnh, thành thực hiện thanh toán theo phương thức này với 40% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế áp dụng. Các bệnh viện nâng cao trách nhiệm quản lý và sử dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của đơn vị, tính toán chỉ định điều trị để giảm các chi phí không cần thiết. Kết dư quỹ khám chữa bệnh định suất ở 400 cơ sở y tế trong năm 2011 là hơn 600 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện phương thức thanh toán này đã bộc lộ những tồn tại, khó khăn vướng mắc như: cách tính suất phí; việc xác định và thanh toán các chi phí ngoài định suất; quản lý, sử dụng kinh phí chuyển tuyến; điều chỉnh suất phí giữa các khu vực, vùng miền và các loại hình khám chữa bệnh.

Phương thức thanh toán theo định suất được Luật Bảo hiểm Y tế quy định là 1 trong 3 phương thức thanh toán chi phí khám chữa bệnh giữa cơ quan bảo hiểm xã hội với cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Theo đó, lộ trình thực hiện áp dụng phương thức thanh toán định suất là năm 2010 có ít nhất 30%, năm 2013 là 60%, năm 2015 là 100% cơ sở khám chữa bệnh đăng ký ban đầu phải áp dụng phương thức thanh toán này.

Tin: Trà Giang
Các bài đã đăng