Chung cư HH2 Linh Đ, dịch vụ sửa chữa cửa cuốnm

12/05/2010 09:37
Một số hình ảnh buổi diễn tập phòng chống cúm ở gia cầm, cúm A(H5N1) ở người và dự phòng đại dịch cúm ở người tại huyện Tân Trụ, Long An tháng 4/2010
1. Họp Ban chỉ đạo chống cúm ở gia cầm, cúm A(H5N1) ở người và dự phòng đại dịch cúm ở người của huyện Tân Trụ, Long An.
 
 
2. Sự tham gia diễn tập phòng chống cúm A(H5N1) của các Ban ngành đoàn thể của Huyện Tân Trụ, Long An
 
 
 
 
 
3. Diễn tập sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trước khi vào vùng dịch
 
 
4. Diễn tập Đội phản ứng nhanh đang tác nghiệp tại vùng dịch
 
 
5. Diễn tập phun thuốc khử trùng tiêu độc vùng có dịch cúm A(H5N1) lưu hành
 
 
 

6. Diễn tập tiêu hủy gia cầm bệnh

 

 

 

 

7. Diễn tập vận chuyển bệnh nhân cúm A(H5N1) đến cơ sở y tế

 

 

 

 

8. Diễn tập điều trị bệnh nhân cúm A(H5N1)

 

 

 

 

9. Diễn tập Công tác truyền thông phòng chống cúm A(H5N1) tại cơ sở

 

 

10. Các bạn quốc tế đến từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ (tham dự Hội thảo quốc tế chia sẻ kinh nghiệm trong phòng chống cúm gia cầm và cúm ở người tại thành phố Hồ Chí Minh từ 14-15/4/2010) quan sát diễn tập phòng chống cúm A(H5N1) tại Tân Trụ, Long An tháng 4 năm 2010

 

 

Minh Anh – Tấn Hiền

 

 

Các bài đã đăng