Ra mắt Câu lạc bộ Báo chí Truyền thông Y tế Đồng Nai
Thứ 3 ngày 3/3/2015