Ra mắt Câu lạc bộ Báo chí Truyền thông Y tế Đồng Nai
Thứ 7 ngày 31/1/2015