Ra mắt Câu lạc bộ Báo chí Truyền thông Y tế Đồng Nai
Thứ 5 ngày 5/3/2015