Ra mắt Câu lạc bộ Báo chí Truyền thông Y tế Đồng Nai
Chủ nhật ngày 21/12/2014