Ra mắt Câu lạc bộ Báo chí Truyền thông Y tế Đồng Nai
Thứ 4 ngày 28/1/2015