Hiện nay, trên cổng thông tin t5g.org.vn đã có bộ tài liệu: tranh, áp phích, thông điêp phát thanh phòng, chống dịch bệnh do vi rút Ebola. Kính mời độc giả truy cập và tải về bộ tài liệu.
Thứ 2 ngày 24/11/2014

Phòng chống cúm A (H5N1)

Phòng chống cúm A (H5N1)

Thông tin chi tiết sách:

Download file